Jun. 2nd, 2015

mastermind_haz: (Default)
Būna taip, kad vienu metu užsidaro visos durys, išskyrus tas, kurios veda žemyn. Tada imama virvė ir keliaujama žemyn, per alternatyvias vieno kambario visatas. Viename sienos žalios, kitame raudonos, dar žemiau - juodos, o pačiam pačiam dugnų dugne slypi mažas smala išteptas mažytis ambasadoriaus kambarėlis. Jame - griaučiai. Ant jų - pelėsis: ambasadorius, atstovaujantis kitai karalijai. Jis įmantriais ornamentais išsikėrojęs ir ant sienos, į kurią remiasi griaučiai: tai - jo atsakymas į klausimą, kurį kadaise uždavė žmogus, paaukojęs save atsakymui.

Kai jis nusileido į ambasadoriaus kambarėlį, ambasadorius snaudė nedidelėje Petri lėkštelėje. Žmogus įsidėjo jį sau į ausį, atsirėmė į sieną ir ėmė galvoti tik apie klausimą, nieko daugiau. Kuprinėje, kurią atsinešė su savimi, jis turėjo tik vandens; tai jam padėjo prasėdėti savaitę, kol ambasadorius aiškinosi, kas yra svarbu, o kas - ne; kadangi smala išteptame kambaryje buvo be galo tylu, žmogus net nepastebėjo, kaip iš jo pasaulio dingsta garsai, dėl to, kad buvo patyręs medituotojas, neatkreipė dėmesio, kaip po milimetrą prapuola kūnas; jo galvoje it mantra skambėjo vienintelis klausimas, ir kuo toliau, tuo lengviau darėsi jį kartoti; galiausiai sudžiūvusiame ir sulįsusiame kūne užgesusiomis akimis buvo gyvas tik klausimas, kuris kasdien vis trumpėjo, kol ir iš jo liko tik "?".

Jeigu žmogaus kaukolėje dar būtų likę nors truputį žmogaus, jis būtų pastebėjęs, kaip paskutinę akimirką klaustukas išsitiesia ir ambasadorius, gyvenantis ten, kur dūzgė neuronai, iš kito galo ima auginti atsakymą.

Profile

mastermind_haz: (Default)
mastermind_haz

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
161718 19202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios