Apr. 30th, 2015

mastermind_haz: (Default)
Kas gali būti naujo gyvenime? Ta pati žemė po kojomis, tas pats dangus virš galvos, tos pačios šiukšlės viduje. Naujienos? nejuokinkit. Tai net ne gyvenimo ciklai, nes ciklai implikuoja judėjimą, tegul ir ratais, tai tiesiog gyvenimo užutekis, vietinės reikšmės daug metų nevalytas kiemo tvenkinys, paprastų, Jablonskio nesugadintų žmonių vadinamas kūdra.

Neriam?

Tamsus žalias vanduo suraibuliuoja virš galvos. Tamsu - nors į akį durk. Stovinčio vandens smarvė smelkiasi į šnerves, ausų angas, akis; noras įkvėpti nepakeliamai degina krūtinę, kol galiausiai nesuvaldytas refleksas atidaro šliužą, sudeginto oro burbulas, išsiveržęs iš burnos, iškyla aukštyn, o sunkus žemiškas kūnas lėtai sminga į tamsią bedugnę.

Jauku grįžus į tikruosius namus, vienodus visiems, kurie nors akimirką lietė šį pasaulį.

Bet ką gali pasakyti apie tai, kai vidinė visata prasisuka priešingai entropijai krypčiai, kai vienas po kito pametami matavimai, kai tobuli rutuliai tampa hipersferomis, nykstančiomis į Euklidinius apskritimus, susitraukiančiais į vieno matavimo tašką ir galiausiai atsiremiančiu į lygybės ženklą?
Vienoje pusėje - pilnas π, kitoje - "niekas", iš kurio baisiose kančiose užgimė visata.
Bet ką gali pasakyti apie tai, kai tavo rankose - pilnas atsakymas į visus, visus, visus klausimus? "=" ir tyla.

Profile

mastermind_haz: (Default)
mastermind_haz

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
161718 19202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:41 pm
Powered by Dreamwidth Studios