Aug. 12th, 2014

mastermind_haz: (Default)
Po medžiu guli mažas kačiukas. Šlapias visas, nors aplinkui - tvankuma prieš pat lietų. Iš tamsaus dangaus vakaruose jau keliauja drėgmės, nuplausiančios karštas dulkes nuo veido, kvapas. O jis guli ir nejuda. Nusisukęs į medį tarytum miega. O yra kitaip.
Ir kas kaltas? Gali keisti savo požiūrį, kiek tinkamas, visvien liūdna. Tokia jau ši visata.
Nusisuk, nežiūrėk.

Profile

mastermind_haz: (Default)
mastermind_haz

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
161718 19202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:40 pm
Powered by Dreamwidth Studios