mastermind_haz: (Default)
[personal profile] mastermind_haz
negalima nužudyti to, ko nėra.
-- Galėtų būti kinų patarlė.

Nueinančios pilnaties ištraukti žmonės iš vandens žiopčioja tarsi žuvys, įmestos į orą. Smulkūs smulkūs gabalėliai, smulkios smulkios it švitrinis popierius būties kalvelės, lašas po lašo ir

ir tu manai, kad gali man kažką papasakoti? Ne daugiau, negu aš tau, ne daugiau negu išprotėjęs bomžas saulės vartų arkoje prašantis smulkių pinigų, ne daugiau negu visata, užgriuvusi visus mus visu savo svoriu. Ir tu manai, kad mirtingoje mirtingųjų visatoje mirtingumas ir mirtis reiškia ką nors daugiau, negu plokštelės pabaigą? Я иду по льду последней реки, Оба берега одинаково далеки? Ir viskas yra susiję, ar kada nors pagalvojai, kad automobilių, kurie važiuoja pro tave, numeriai ne šiaip sau tokie ir iš tiesų yra vienas numeris, kuris atskleis tau jų paslaptį, ir tu tada žinosi, tavo rankose bus raktas ir tada spėsi pasielgti taip, kaip jie pasielgtų su tavimi, jei tu nežinotum jų paslapties, jei nenumatytum kito jų žingsnio, jei

jei būtum bodisatva, sėdėtum, mielasis, savo saulės spinduliuose šilumą skleisdamas; jei būtum YHWH paliestas, brangusai, tavo priešai ir tavo draugai dėl skirtingų priežasčių kraujais paplūdę negyvi būtų; jei mėlynąja Šivos energija kvėpuotum, tavo sielos jėga griautų ir statytų imperijas. Jei būtum niekas, būtum tas, kas esi iš tiesų - žinotum tikrąjį savo vardą.

ir tada niekas negalėtų tavęs nužudyti.

Date: 2015-04-29 11:15 pm (UTC)
mindey: (Default)
From: [personal profile] mindey
>> Jei būtum niekas, būtum tas, kas esi iš tiesų - žinotum tikrąjį savo vardą.
>> ir tada niekas negalėtų tavęs nužudyti.

Dėl "nieko"... vis dar mąstau, ir kilo mintis neseniai, apie tai, kaip iš nieko išvesti viską, nes.. visuomet norėjau suprasti iki smulkmenų, visiškai tiksliai, suprasti tai, kaip atsirado Vista.

Pagrindinė kliūtis tai suprasti -- sąvokų "Pradžia" ir "Visata" loginis nesuderinamumas. Antai, jeigu bandysi paaiškinti Viską Kažkuo, tai "Kažkas" turės būti "Visko" dalimi, o tai reiškia, kad "Niekas" lieka kaip vienintelis galimas kandidatas į Visatos Pradžią.

Šiaip, Visata mums atrodo kaip sudėtingos įvairios patirtys. Jos tiek sudėtingos, kad išskyrus keletą reguliarumų (kuriuos mes vadiname fizikos dėsniais), mūsų stebimi fenomenai mum atrodo tiek sudėtingi, kad tik kas nors tokio kaip universalus kompiuteris su didele atmintim galėtų ją sugeneruoti. Kaip žmonija, mes ne taip jau seniai tą net ir esame padarę sukurdami 3D kompiuterinius žaidimus ir pasaulius, kurie funkcionuoja universalių Tiuringo mašinų -- mūsų kompiuterių -- pagrindu.

Taigi:

(1) seka kad, jeigu sugebėtume logiškai dedukuoti universalią Tiuringo mašiną iš prielaidos, kad yra "Niekas", tai galėtume paaiškinti viską, kas yra suskaičiuojama (computable).

Mūsų patirtis remiasi ribotu skaičiumi receptorių, su ribotu selektyvumu, ir ribotu gyvenimo ilgumu,.. tad ir ribotu skaičiumi (lygiu šių aibių Dekarto sandaugai) konkrečiam gyviui galimų patirčių.

(2) seka, kad mūsų gyvenimo patirtis tikriausiai yra suskaičiuojama.

Kaip?

1. Tariam, kad yra "Niekas"
2. Tvirtinam, kad turime "Atstumo vienodumą"
(kadangi "Niekas" reiškia vienodą informacijos nebuvimą bet kampu bepažiūrėtum)
3. Pamatom rutulio apibrėžimą.
4. Pamatom, kaip randasi skaičius π su įvairiausia paklaida:

Prisimename rutulius nuo išsigimusio, vienos dimensijos erdvėje su specialiomis koordinačių sistemomis ir keistais atstumais, iki gan standartinių Euklidinių, ir jose hipersferų, iki pačių idealiausių rutulių, kuriuos tik galim įsivaizduoti apibrėžę atstumą visų galimų informacijų požiūriu.

Tik.. nežinia, ar π yra ekvivalentus universaliai Tiuringo mašinai, nes yra neišspręsta π normalumo problema. Mes nežinome, ar skaičius π yra normalus.

Bet.. jeigu π normalus, tai:

1. Tariam, kad gyvenimas yra baigtinis skaičius
2. Tvirtinam, kad jis yra tarp π skaitmenų kažkurioj skaičiavimo sistemoj.

Deja.. jei π normalus, tai tokia išvada nieko nesako, nes normalumas reiškia, kad šitą skaičių rasime π viduje be galo daug kartų.

Būtų kur kas įdomiau, jei π būtų nenormalus.
Edited Date: 2015-04-29 11:21 pm (UTC)

Date: 2015-04-30 10:56 am (UTC)
mindey: (Default)
From: [personal profile] mindey
tiesiog, pamąstymui... :)

Profile

mastermind_haz: (Default)
mastermind_haz

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
161718 19202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:45 pm
Powered by Dreamwidth Studios