Lygybės

May. 23rd, 2014 11:42 am
mastermind_haz: (Default)
[personal profile] mastermind_haz
Visi žino, kad yra tekstai. Tekstuose guli idėjos, mintys, sakiniai, žodžiai ir panašus šlamštas. Yra kažkas, kas tuos tekstus rašo. Pavyzdžiui vienas toks Daniila. Rašo jis tekstą, sakykim, apie iš balkonų krentančias senes. Arba žmogų, geriantį spiritą tobuloje neegzistencijoje.
Ir ką mes galime apie jį pasakyti kaip apie žmogų? Kad jis matė iš balkonų krentančias senes arba žmogų, geriantį spiritą tobuloje neegzistencijoje? Kad jis greičiausia ne katalikas, kad greičiausiai pagal pilietybę priklausė Rusijos TFSR, potencialiai žydų tautybės, nes kas čia per vardas - Daniila, dargi su dviem "i", o ir tekstai tokie, tarsi Pilypo iš olandiškų kanapių plantacijos, bet kokios dar olandiškos kanapės 1926-31 metais Rusijos TFSR, taigi - potencialiai žydų tautybės. Ir tai - apie Rusijos TFSR pasufleravo ne tekstas, o, įsivaizduokite, anotacija ant knygos nugarėlės. Naudinga ir patikima informacija. Ar iš jo tekstų galime pasakyti, kad jis mėgo senas moteris, kurios nuolatos juose figūruoja ir neretai numiršta? Galbūt. O kokias bandeles jis mėgo ir kuri buvo jo mėgstamiausia parduotuvė Maskvoje? Ar jis rūkė cigaretes ir ar per dieną išgerdavo daugiau negu decilitrą degtinės?
O dabar įsivaizduokite - atsirado žmonių, kurie tuos tekstus perskaitė, padarė išvadas, ir 1931 metais jį suėmė už antivalstybinę veiklą. Kaip įrodymus pateikė tuos pačius tekstus. Ir ką reikėjo galvoti Daniilai? Daniila pasislėpė ir ėmė rašyti it vagis - susikūprinęs ir paslapčia, naktimis.
Tai nepadėjo, ir jį, apkaltinę išdavyste, uždarė į ligoninę. Psichiatrinę. Kur jis ir numirė 1942-ais.
Kodėl? Sako, norėjo valgyti taip, kad noras pasidarė nesuderinamas su gyvenimu ir vargšas Daniila pasimirė. Bet esmė ne tame. Esmė net ne tame, kad prisidirbo jis tekstus pasirašinėdamas savo vardu.
Esmė tame, kad kažkas kažkur padėjo lygybės ženklą tarp teksto, autoriaus ir žmogaus. O gi realybė yra tokia, kad tekstas, vos tik autorius jį išguldo į raides, pasielgia it paukštis atidarius narvo duris - tiek autorius jį ir temato. O skaitytojas, tarp kitko, nemažiau kaltas visame purviname tekstų reikale, viena ausimi klauso, kaip anava tam medy tekstas treliuoja ulbuoja. Neklausytų - ir bėdos nebūtų, bet jis klauso, net galvelę šonu pakreipęs, ir savo mintis mintydamas mąsto apie ką tekstas treliuoja. Ar žinojote, beje, kad vienas toks Rėjus B., kadaise rašęs kronikas apie ketvirtąją planetą, buvo pataisytas poros konsensusą pasiekusių kritikų - esą savo knygoje apie gaisrininkus, deginusius knygas, jis parašęs visai ne apie tai, apie ką patsai teigia esąs parašęs. Štai taip, reiškias, paulbėjo tas jo iš narvelio paleistas paukštis.
O ir autorius nuo žmogaus esti per akmens metimo atstumą. Anava, vienas toks blogeris, aršiai besireiškiantis įvairiuose komentaruose ir laikas nuo laiko visus iškeikiantis nenormatyvinės kalbos tekstais savo tinklaraštyje sutiktas pasirodo besąs labai mandagus ir netgi kraštutinai kuklus žmogus, linkęs žiūrėti į savo batų nosį. Matot, kaip būna.
Na o jeigu jau pradėt dėliot lygybes, tai, brangus skaitytojau, geriau pažvelkime budistiškai-induistiškai: viskas yra viena ir visi mes, vaizdžiai kalbant, vieno kraujo.
Tik tiek.

Profile

mastermind_haz: (Default)
mastermind_haz

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
161718 19202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:46 pm
Powered by Dreamwidth Studios